Pradedamas rengti žemės sklypo Naugarduko g. 64 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Naugarduko g. 64 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-09-30 įsakymas Nr. A30-2853 „Dėl žemės sklypo Naugarduko g. 64 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.