Pradedamas rengti žemės sklypo Neskučių g. 1 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Neskučių g. 1 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-22 įsakymas Nr. A30-1752 ,,Dėl žemės sklypo Neskučių g. 1 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476