Pradedamas rengti žemės sklypo nr.125 kadastrinis – 0101/0127:0125, esančio Balsių Sodų 1-oje g. 120, Vilniuje (sodininkų bendrija „Tulpė-1“) žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo nr.125 kadastrinis – 0101/0127:0125, esančio Balsių Sodų 1-oje g. 120, Vilniuje (sodininkų bendrija „Tulpė-1“) žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Plano rengimo tikslas: Suformuoti sodininkų bendrijos “Tulpė-1“ bendro naudojimo teritorijoje įsiterpusį žemės ūkio paskirties (būdas – mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijos bendro naudojimo, pobūdis – mėgėjiškų sodų sklypų) žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančio sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės paskirties.

Pagrindas:

  • NŽT prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2013-11-21 d. įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-2319 „Dėl leidimo rengti žemės sklypo nr.125(kadastrinis – 0101/0127:0125), Balsių Sodų 1-oje g. 120, Vilniuje, sodininkų bendrija „Tulpė-1“, formavimo ir pertvarkymo projektą;
  • NŽT prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus vedėjo leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą 2013-11-21 d. Nr.49L-270;
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavadiotojos Raimondos Rudukienės 2013 m. gruodžio 12 d. patvirtintos Planavimo sąlygos vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr. A620 499 (2.15.1.21-MP2).

Projekto organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Projekto iniciatorius: Egidijus Pakalnis.

Projekto rengėja: Projekto rengėja – Natalija Augūninenė, Kalavarijų g. 182-2, Vilnius. E-mail: n.auguniene@vtdko.lt. Mob.Tel. 868816182.