Pradedamas rengti žemės sklypo Oslo g. 5A formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Oslo g. 5A formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-05 įsakymas Nr. 30-2683 „Dėl žemės sklypo Oslo g. 5A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Daugiau informacijos – tel. 2112478.