Pradedamas rengti žemės sklypo Ožkinių g. 131 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Ožkinių g. 131 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-12-18 įsakymas Nr. A30-3761 „Dėl žemės sklypo Ožkinių g. 131 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.