Pradedamas rengti žemės sklypo P. Smuglevičiaus g. 41A (kadastro Nr. 0101/0017:102) formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 30-198 „Dėl žemės sklypo P. Smuglevičiaus g. 41A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2810