Pradedamas rengti žemės sklypo P. Vileišio g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas.Pradedamas rengti žemės sklypo P. Vileišio g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo P. Vileišio g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-07-02 įsakymas Nr. A30-1872 „Dėl žemės sklypo P. Vileišio g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.