Pradedamas rengti žemės sklypo Paribio g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Paribio g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-12-18 įsakymas Nr. A30-3765 „Dėl žemės sklypo Paribio g. 8 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Daugiau informacijos – tel. 2112478.