Pradedamas rengti žemės sklypo Parko g. 46 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Parko g. 46 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-08-31 įsakymas Nr. A30-2472 „Dėl žemės sklypo Parko g. 46 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.