Pradedamas rengti žemės sklypo Parodų gatvėje (kadastro Nr. 0101/0051:123) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Parodų gatvėje (kadastro Nr. 0101/0051:123) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-17 įsakymas Nr. 30-1108 ,,Dėl žemės sklypo parodų gatvėje (kadastro Nr. 0101/0051:123) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo, ir nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2464.