Pradedamas rengti žemės sklypo Pavasario g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Pavasario g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-06-09 įsakymas Nr. A30-1517 „Dėl žemės sklypo Pavasario g. 2 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.