Pradedamas rengti žemės sklypo Pažagiškių g. 40 ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:996) Lietaus gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Pažagiškių g. 40 ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:996) Lietaus gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-14 įsakymas Nr. 30-2477 „Dėl žemės sklypo Pažagiškių g. 40 ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:996) Lietaus gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – sujungti bendrą ribą turinčius sklypus ir sujungtą sklypą padalyti į tris sklypus bei sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589