Pradedamas rengti žemės sklypo Pelesos g. 69 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Pelesos g. 69 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-29 įsakymas Nr. 30-2026 ,,Dėl žemės sklypo Pelesos g. 69 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams Pelesos g. 67 ir Pelesos g. 69 eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476