Pradedamas rengti žemės sklypo Pragiedrulių g. 5A ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:94)Pragiedrulių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Pragiedrulių g. 5A ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:94)Pragiedrulių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-04 įsakymas Nr. A30-2533,,Dėl žemės sklypo Pragiedrulių g. 5A ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:94)Pragiedrulių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – pertvarkyti sklypus sujungimo būdu.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476