Pradedamas rengti žemės sklypo Pragiedrulių Sodų 6-ojoje g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymas Nr. 30-3790 „Dėl sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ teritorijos dalies, kurioje yra žemės sklypas Pragiedrulių Sodų 6-ojoje g. 5, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

Rengimo tikslas ‒ padalyti sklypą į du žemės sklypus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2479.