Pradedamas rengti žemės sklypo prie Geryčių gatves formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 įsakymas Nr. 30-225 „Dėl žemės sklypo prie Geryčių gatves formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti kitos paskirties atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo valstybinės žemės sklypą.

Daugiau informacijos – tel. 211 2825.