Pradedamas rengti žemės sklypo prie Salininkų g. formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo prie Salininkų g. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-08 įsakymas Nr. 30-1040 ,,Dėl žemės sklypo prie Salininkų gatvės formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – suformuoti laisvos valstybinės žemės plotą ir nustatyti kitą paskirtį ir bendro naudojimo teritorijų naudojimo būdą.