Pradedamas rengti Žemės sklypo prie Sietyno gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas parengiant juos keičiantį apie 3,35 ha teritorijos prie Sietyno gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-700)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo prie Sietyno gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas parengiant juos keičiantį apie 3,35 ha teritorijos prie Sietyno gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-700).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 3,35 ha teritorija prie Sietyno gatvės.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 30-1937/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – T.M., tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nustatyti žemės sklypų paskirtį, žemės naudojimo būdus ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, padalyti žemės sklypus, suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą; esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus; formuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-700). Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Įsakymas, schema ir darbų programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą