Pradedamas rengti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano keitimas žemės sklype (kad. Nr. 0101/0069:151)

Informavimas apie teritorijų planavimą (Gretimo sklypo)               2019-09-20

 

Vadovaujantis 2019-07-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A30-1433/19  „Dėl leidimo keisti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu, pradedamas rengti „žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ keitimas žemės sklype (kad. Nr. 0101/0069:151).

Keičiamos teritorijos plotas: 0,0685 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Planavimo iniciatoriai: M.V. ir S.V.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt

Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1957V „Dėl žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklype ties Riovonių gatve (kadastro Nr. 0101/0069:151) detaliuoju planu nustatytą naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, patikslinti kitus nustatytus sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentais.

 

SPAV reikalingumas: nereikia.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikia.

 

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

(TPD Nr. K-VT-13-19-378).

 

Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.

 

 

Pridedama:

  1. 2019-07-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-1433/19 – 1 lapas;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti – 1 lapas;
  3. Planuojamos teritorijos riba – 1 lapas.
  4. Vizualizacijos – 1 lapas.

 

 

Projekto vadovė                                                                                                                 Gražina Meidutė