Pradedamas rengti žemės sklypo Riovonių g. 5B (kadastro Nr. 0101/0069:151) ir valstybinės žemės dalies detalusis planas

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-04-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1431/22 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. G-3 sprendinius kartu su apie 150 kv.m. valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pradedamas rengti žemės sklypo Riovonių g. 5B (kadastro Nr. 0101/0069:151) ir valstybinės žemės dalies detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: teritorija apie 0,08 ha – žemės sklypas Riovonių g. 5B (kadastro Nr. 0101/0069:151) ir valstybinės žemės dalis
Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,08 ha (sklypas 0,0685 ha).
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: esant galimybei pakeisti žemės sklypo ribas prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią apie 150 (vieno šimto penkiasdešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės dalį, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, patikslinti nustatytus ir nustatyti trūkstamus pagrindinius naudojimo reglamentus vienbučio ir dvibučio gyvenamojo namo statybai nepažeidžiant teisės aktų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-503.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano keitimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2022-04-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr.
A30-1431/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Skelbimas_2022-11-11

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ