Pradedamas rengti žemės sklypo Riovonių g. 93 (kadastro Nr. 0101/0069:88) formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymas Nr. 30-135 „Dėl žemės sklypo Riovonių g.93 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476