Pradedamas rengti žemės sklypo Rodūnios kel. 11 (kadastro Nr. 0101/0080:221) formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-06 įsakymas Nr. 30-3323.

Projekto rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu , nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypų.

Daugiau informacijos – tel. 2112478.