Pradedamas rengti žemės sklypo Rukeliškių g. 23A(kadastro Nr. 0101/0011:182) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Rukeliškių g. 23A(kadastro Nr. 0101/0011:182) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 įsakymas Nr. 30-207 ,,Dėl žemės sklypo Rukeliškių g. 23A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti sklypą ir pakeisti naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Daugiau informacijos – tel. 211 2476