Pradedamas rengti žemės sklypo Rytų g. 36 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Rytų g. 36 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-17 įsakymas Nr. 30-1107 ,,Dėl žemės sklypo Rytų g. 36 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2464.