Pradedamas rengti žemės sklypo Rytų g. 45 formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Rytų g. 45 formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-10-21 įsakymas Nr. A30-3079 „Dėl žemės sklypo Rytų g. 45 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2 477.