Pradedamas rengti žemės sklypo Salų g. 3B, Grigiškėse, formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Salų g. 3B, Grigiškėse, formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-09-25 įsakymas Nr. A30-2785 „Dėl žemės sklypo Salų g. 3B, Grigiškėse, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 2112 477.