Pradedamas rengti žemės sklypo Šilėnų g. 75 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Šilėnų g. 75 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-10-23 įsakymas Nr. A30-3136 „Dėl žemės sklypo Šilėnų g. 75 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.