Pradedamas rengti žemės sklypo Širvintų g. 63 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Širvintų g. 63 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-22 įsakymas Nr. 30-191 „Dėl žemės sklypo Širvintų g. 63 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589