Pradedamas rengti žemės sklypo sodininkų bendrijoje „Ąžuolas-2“ formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo sodininkų bendrijoje „Ąžuolas-2“ formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymas Nr. 30-3788 „Dėl sodininkų bendrijos „Ąžuolas-2“ teritorijos dalies formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas ‒ suformuoti naują valstybinės žemės sklypą bendrojo naudojimo teritorijoje.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2479.