Pradedamas rengti žemės sklypo Sodų g. 25 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Sodų g. 25 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-12-07 įsakymas Nr. A30-3642 „Dėl žemės sklypo Sodų g. 25 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“. Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.