Pradedamas rengti žemės sklypo Srovės g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Srovės g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-27 įsakymas Nr. 30-3145 „Dėl žemės sklypo Srovės g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589