Pradedamas rengti žemės sklypo Svajonių g. 43 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Svajonių g. 43 ( kadastro Nr. 0101/0011:207) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-22 įsakymas Nr. A30-1751 ,,Dėl žemės sklypo Svajonių g. 43 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti žemės sklypą į du sklypus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476