Pradedamas rengti žemės sklypo Tarandės k. (kadastro Nr. 0101/0171:475) formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 įsakymas Nr. 30-204 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:475) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti žemės sklypą.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476