Pradedamas rengti žemės sklypo tarp Filaretų ir Polocko gatvių formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 30-3784 „Dėl teritorijos tarp Filaretų ir Polocko gatvių formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti naują kitos paskirties atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo valstybinės žemės sklypą.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengimo iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2810