Pradedamas rengti žemės sklypo Titnago g. 58 formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Titnago g. 58 formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-26 įsakymas Nr. 30-889 „Dėl žemės sklypo Titnago g. 58 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 2112 477.