Pradedamas rengti žemės sklypo Urėdų g. 42 formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-27 įsakymas Nr. 30-3153 ,,Dėl žemės sklypo Urėdų g. 42 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2464.