Pradedamas rengti žemės sklypo Vaduvos g. 30E (buvęs adresas Vaduvos g. 30A) formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Vaduvos g. 30E (buvęs adresas Vaduvos g. 30A) formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-26 įsakymas Nr. 30-888 „Dėl žemės sklypo Vaduvos g. 30E formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 2112 477.