Pradedamas rengti žemės sklypo Valkininkų g. 21 formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Valkininkų g. 21 formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-09 įsakymas Nr. 30-2568 „Dėl žemės sklypo Valkininkų g. 21 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 2112 477.