Pradedamas rengti žemės sklypo Varšuvos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0072:227) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Varšuvos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0072:227) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-06 įsakymas Nr. 30-1402 „Dėl žemės sklypo Varšuvos g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589