Pradedamas rengti žemės sklypo Vasario 16-osios g. 10, Naujamiesčio sen., detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimas sklype Nr. 1, Vasario 16-osios g. 1

DĖL PRADEDAMO RENGTI SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 10 DETALIOJO PLANO (REG. NR. 2088) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 1, VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Vasario 16-osios g. 10, Naujamiesčio sen., Vilniuje detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimas sklype Nr. 1, Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,2210 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. A30-3396 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimą“, 2016 m. gruodžio 19 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2147/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1, pakeičiant užstatymo aukščio reglamentų, statybos zonos ir servitutų ribas bei patikslinant kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti rišlią viešųjų erdvių sistemą ir optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 27 53 (K. Buivydas).

Planavimo iniciatorius: UAB „Orkela“, įmonės kodas 304099538, Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, tel. 8 64 05 0094, el. p: gintaras.mikstas@lordslb.lt.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.