Pradedamas rengti žemės sklypo Vėjo gatvėje formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Vėjo gatvėje formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-06-09 įsakymas Nr. A30-1515 „Dėl žemės sklypo Vėjo gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 2112 477.