Pradedamas rengti žemės sklypo Vikučionių g. 11 formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-02 įsakymas Nr. 30-314 ,,Dėl žemės sklypo Vikučionų g. 11 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti žemės sklypą į du sklypus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476