Pradedamas rengti žemės sklypo Vilijos g. 14 (kadastro Nr. 0101/0076:151) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, pradedamas rengti žemės sklypo Vilijos g. 14 (kadastro Nr. 0101/0076:151) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslai – padalyti sklypą į du sklypus ir sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto iniciatoriai: Nadežda Vološina, Aleksandras Čepas.

Projekto rengėjas: UAB „Medinis akmuo“, Perkūnkiemio g. 55-96, Vilnius, tel. 8 676 37738, el. paštas: info@medinisakmuo.lt

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-05-04 iki 2015-05-15 pas projekto rengėją darbo metu.

Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos, dėl projekto sprendinių, teikiami raštu projekto iniciatoriui ir/ar projekto rengėjui susipažinimo metu.