Pradedamas rengti žemės sklypo Vingrių g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Vingrių g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-19 įsakymas Nr. 30-1774 „Dėl žemės sklypo Vingrių g. 7 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.