Pradedamas rengti žemės sklypo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0065:790) Rytų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0065:790) Rytų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-24 įsakymas Nr. 30-2831 „Dėl žemės sklypo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0065:790) Rytų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 įsakymas Nr. 30-206 ,, Dėl Administracijos direktoriaus 2014-09-24 įsakymo Nr. 30-2831 ,,Dėl žemės sklypo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0065:790) Rytų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo“ .

Rengimo tikslas – padalyti sklypą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589