Pradedamas rengti žemės sklypo Zuikių g. 53 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Zuikių g. 53 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-07 įsakymas Nr. 30-1419 ,,Dėl žemės sklypo Zuikių g. 53 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams Zuikių g. 53 eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476