Pradedamas rengti žemės sklypo Žynių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0131:443) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Žynių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0131:443) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-01-07 įsakymas Nr. A30-64 „Dėl žemės sklypo Žynių g. 7 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – padalyti esamą žemės sklypą į du atskirus 725 kv. m ploto ir 525 kv. m ploto žemės sklypus. Daugiau informacijos – tel. 2112478.