Pradedamas rengti žemės sklypų Bebrų g. 19 ir Latgalių g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypų Bebrų g. 19 ir Latgalių g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-22 įsakymas Nr. A30-1753 ,,Dėl žemės sklypų Bebrų g. 19 ir Latgalių g. 7 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančias žemės sklypais, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.