Pradedamas rengti žemės sklypų Eigulių g. 14 ir 16 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypų Eigulių g. 14 ir 16 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-30 įsakymas Nr. 30-1288 ,,Dėl žemės sklypų Eigulių g. 14 ir 16 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – pertvarkyti sklypą Eigulių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0052:359) padalijimo būdu, sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiais žemės sklypais, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2464.