Pradedamas rengti žemės sklypų Juodajame kelyje N. Vilnios seniūnijoje, (kadastriniai Nr. 0101/0075:3250 ir 0101/0075:3246) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypų Juodajame kelyje N. Vilnios seniūnijoje, Vilniaus m. savivaldybėje (kadastriniai Nr. 0101/0075:3250 ir 0101/0075:3246), sklypų plotai 782 kv.m. ir 810 kv.m. formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo pagrindas 2014-12-29 Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0075:3246ir Nr. 0101/0075:3250) fprmavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ Nr. 30-3798.

Daugiau informacijos telefonu 85 2112475.